POKYNY KE COVID-19

Žádáme všechny, aby pozorně sledovali a dodrželi informace a doporučení Krajské hygienické stanice ohledně KORONAVIRU.

Informace Krajské hygienické stanice najdete zde:
http://www.khskv.cz/COVID19