Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

email:

Ing. Hana Nídlová

povereneckv@centrum.cz