Metodik primární prevence:
email:

telefon:
mobilní telefon:
konzultační hodiny:

Mgr. Eva Miková
mikovae@zskvary.cz

353 226 408
725 595 503
po předchozí domluvě