Mgr. Kamila Turčinová

email:
učitelka:
třídní učitelka:turcinovak@zskvary.cz
1. stupně
1.A


Mgr. Alena Koubová

email:
učitelka:
třídní učitelka:

koubovaa@zskvary.cz
1. stupně
1.B


Mgr. Ivana Petráková

email:
učitelka:
třídní učitelka:petrakovai@zskvary.cz
1. stupně
2.A


Mgr. Miroslava Tymlová

email:
učitelka:
třídní učitelka:tymlovam@zskvary.cz
1. stupně
2.B


Mgr. Bc. Petra Skružná
email:
učitelka:
třídní učitelka:


skruznap@zskvary.cz
1. stupně
2.C


PaedDr. Jarmila Lembacherová

email:
učitelka:
třídní učitelka:lembacherovaj@zskvary.cz
1. stupně
3.A


Mgr. Zuzana Mrštná

email:
učitelka:
třídní učitelka:mrstnaz@zskvary.cz
1. stupně
3.B


Mgr. Dagmar Jánská

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:janskad@zskvary.cz
1. a 2. stupně
4.A
tělesná výchova


Mgr. Michaela Janoušková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:janouskovam@zskvary.cz
1. a 2. stupně
4.B
dějepisný seminář


Mgr. Jana Vokáčová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:vokacovaj@zskvary.cz
1. a 2. stupně
4.C
německý jazyk


Mgr. Soňa Patrochová

email:
učitelka:
třídní učitelka:patrochovas@zskvary.cz
1. stupně
5.A


Mgr. Alena Zemanová

email:
učitelka:
třídní učitelka:zemanovaa@zskvary.cz
1. stupně
5.B


Mgr. Zdeňka Jírovská

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:jirovskaz@zskvary.cz
1. stupně

anglický jazyk


Mgr. Gabriela Čanigová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:canigovag@zskvary.cz
1. a 2. stupně

hudební výchova, anglický jazyk, výtvarná výchova, vlastivěda


Mgr. Hana Vostrá

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:vostrah@zskvary.cz
1. stupně

český jazyk


Mgr. Zdenka Kopecká

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

kopeckaz@zskvary.cz
2. stupně
6.A
anglický jazyk


Mgr. Martin Lang

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:langm@zskvary.cz
2. stupně
6.B
matematika, zeměpis, cvičení z matematiky


Mgr. Marie Toušová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

tousovam@zskvary.cz
2. stupně
6.C
český jazyk, anglický jazyk, občanská výchova


Mgr. Josef Lidinský

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:lidinskyj@zskvary.cz
2. stupně
7.A
český jazyk, dějepis


Ing. Vladimír Mašek

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:masekv@zskvary.cz
2. stupně
7.B
matematika, svět práce


Mgr. Karel Hric

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:hrick@zskvary.cz
2. stupně
7. C
biologie člověka, přírodopis, tělesná výchova, polytechnická výchova


Ing. Soňa Novotná

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:novotnas@zskvary.cz
2. stupně
7.D
německý jazyk, přírodopis


Ing. Jiří Vítek

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:vitekj@zskvary.cz
2. stupně
8.A
informatika, výpočetní technika, zeměpis, svět práce


Mgr. Marcel Bizoň

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:bizonm@zskvary.cz
1. a 2. stupně
8.B
matematika, tělesná výchova, svět práce


Mgr. Štěpánka Steinová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:steinovas@zskvary.cz
2. stupně
8.C
hudební výchova, německý jazyk, konverzace v NJ, svět práce


Mgr. Zdeněk Zátko

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:zatkoz@zskvary.cz
2. stupně
9.A
matematika, fyzika


Michaela Ibrahimová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:ibrahimovam@zskvary.cz
2. stupně
9.B
výtvarná výchova


Mgr. Martin Kašpar

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:kasparm@zskvary.cz
2. stupně
9.C
český jazyk, dějepis, dějepisný seminář


Mgr. Karel Fiala

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:fialak@zskvary.cz
2. stupně

fyzika, matematika


Mgr. Štěpánka Coufalová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:coufalovas@zskvary.cz
2. stupně

chemie, přírodopis, seminář z chemie


Mgr. Eva Miková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:mikovae@zskvary.cz
2. stupně

český jazyk, hrátky s českým jazykem


Mgr. Hana Tvrdá

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:tvrdah@zskvary.cz
2. stupně

chemie, přírodopis, seminář z Chemie


Adéla Sekotová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:sekotovaa@zskvary.cz
2. stupně

německý jazyk


Jaroslava Witney

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:witneyj@zskvary.cz
1. a 2. stupně

anglický jazyk, konverzace v Aj


Veronika Halámková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:halamkovav@zskvary.cz
1. a 2. stupně

anglický jazyk, konverzace v Aj


Ing. Lenka Očenášková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:ocenaskoval@zskvary.cz
2. stupně

anglický jazyk, konverzace v AJ


Michala Hraničková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

hranickovam@zskvary.cz
2. stupně

domácnost


Andrea Juštíková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

justikovaa@zskvary.cz
2. stupně

německý jazyk, konverzace v Nj, matematika


Mgr. Martina Malechová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

malechovam@zskvary.cz
2. stupně

český jazyk


Dagmar Anna Adamovičová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

adamovicovad@zskvary.cz
2. stupně

německý jazyk


Ing. Eva Špičková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

spickovae@zskvary.cz
2. stupně

tělesná výchova, občanská výchova, pracovní činnosti, rodinná výchova


Mgr. Dana Dimová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

dimovad@zskvary.cz
2. stupně


Dagmar Malúšová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

malusovad@zskvary.cz
2. stupně

matematika


Ing. Marta Šimlová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

simlovam@zskvary.cz
2. stupně

zeměpis, výtvarná výchova


Mgr. Olga Hes

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

strelcovao@zskvary.cz
2. stupně