PaedDr. Jarmila Lembacherová

email:
učitelka:
třídní učitelka:lembacherovaj@zskvary.cz
1. stupně
1.A


Mgr. Zuzana Mrštná

email:
učitelka:
třídní učitelka:mrstnaz@zskvary.cz
1. stupně
1.B


Mgr. Dagmar Jánská

email:
učitelka:
třídní učitelka:janskad@zskvary.cz
1. stupně
2.A


Mgr. Monika Macháčková

email:
učitelka:
třídní učitelka:machackovam@zskvary.cz
1. stupně
2.B


Mgr. Jana Vokáčová

email:
učitelka:
třídní učitelka:vokacovaj@zskvary.cz
1. stupně
2.C


Mgr. Soňa Patrochová

email:
učitelka:
třídní učitelka:patrochovas@zskvary.cz
1. stupně
3.A


Mgr. Alena Zemanová

email:
učitelka:
třídní učitelka:zemanovaa@zskvary.cz
1. stupně
3.B


Mgr. Miluše Pivková

email:
učitelka:
třídní učitelka:pivkovam@zskvary.cz
1. stupně
4.A


Mgr. Alena Koubová

email:
učitelka:
třídní učitelka:koubovaa@zskvary.cz
1. stupně
4.B


Mgr. Kamila Turčinová

email:
učitelka:
třídní učitelka:turcinovak@zskvary.cz
1. stupně
4.C


Mgr. Ivana Petráková

email:
učitelka:
třídní učitelka:petrakovai@zskvary.cz
1. stupně
5.A


Mgr. Miroslava Tymlová

email:
učitelka:
třídní učitelka:tymlovam@zskvary.cz
1. stupně
5.B


Kamila Vočeluková

email:
učitelka:
třídní učitelka:vocelukovak@zskvary.cz
1. stupně
5.C


Mgr. Zdeňka Jírovská

email:
učitelka:
třídní učitelka:jirovskaz@zskvary.cz
1. stupně
5.D


Mgr. Hana Vostrá

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:vostrah@zskvary.cz
1. stupně
6.A
Český jazyk


Mgr. Marcel Bizoň

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:bizonm@zskvary.cz
2. stupně
6.B
Tělesná výchova, Rodinná výchova, Občanská výchova


Mgr. Štěpánka Steinová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:steinovas@zskvary.cz
2. stupně
6.C
Anglický jazyk, Občanská výchova, Hudební výchova, Rodinná výchova


Mgr. Zdeněk Zátko

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:zatkoz@zskvary.cz
2. stupně
7.A
Matematika, Fyzika


Mgr. Olga Střelcová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:strelcovao@zskvary.cz
2. stupně
7.B
Anglický jazyk, Občanská výchova, Výtvarná výchova, Domácnost


Mgr. Martin Kašpar

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:kasparm@zskvary.cz
2. stupně
7.C
Český jazyk, Dějepis, Dějepisný seminář, Hudební výchova


Mgr. Dana Dimová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:dimovad@zskvary.cz
2. stupně
8.A
Matematika, Zeměpis, Informatika, Výpočetní technika


Mgr. Martin Lang

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:langm@zskvary.cz
2. stupně
8.B
Matematika, Zeměpis, Občanská výchova, Cvičení z matematiky


Bc. Karel Hric

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:hrick@zskvary.cz
2. stupně
9.A
Biologie člověka, Občanská výchova, Tělesná výchova


Ing. Vladimír Mašek

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:masekv@zskvary.cz
2. stupně
9.B
Matematika, Cvičení z Matematiky, Svět práce, Finanční gramotnost


Mgr. Josef Lidinský

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:lidinskyj@zskvary.cz
2. stupně

Český jazyk, Dějepis


Ing. Jiří Vítek

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:vitekj@zskvary.cz
2. stupně

Tělesná výchova, Sportovní hry, Zeměpis, Informatika


Mgr. Karel Fiala

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:fialak@zskvary.cz
2. stupně

Fyzika


Ing. Soňa Novotná

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:novotnas@zskvary.cz
2. stupně

Pracovní činnosti, Německý jazyk, Konverzace z německého jazyka, Přírodopis


Mgr. Jana Behringová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:behringovaj@zskvary.cz
1. stupně

Matematika, Výtvarná výchova


Mgr. Eva Miková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:mikovae@zskvary.cz
2. stupně

Český jazyk, Občanská výchova, Rodinná výchova


Mgr. Hana Tvrdá

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:tvrdah@zskvary.cz
2. stupně

Chemie, Přírodopis, Seminář z Chemie


Adéla Sekotová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:sekotovaa@zskvary.cz
2. stupně

Německý jazyk


Jaroslava Whitney

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:whitneyj@zskvary.cz
1. a 2. stupně

Anglický jazyk, Konverzace z Anglického jazyka


Halámková Veronika

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:halamkovav@zskvary.cz
1. a 2. stupně

Anglický jazyk


Jiřina Smutná

email:
učitelka:
třídní učitelka:smutnaj@zskvary.cz
1. stupně


Mgr. Zdenka Kopecká

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

kopeckaz@zskvary.cz
1. a 2. stupně
—–
Anglický jazyk