Mgr. Ivana Petráková

email:
učitelka:
třídní učitelka:petrakovai@zskvary.cz
1. stupně
1.A


Mgr. Miroslava Tymlová

email:
učitelka:
třídní učitelka:tymlovam@zskvary.cz
1. stupně
1.B


Mgr. Bc. Petra Skružná
email:
učitelka:
třídní učitelka:


skruznap@zskvary.cz
1. stupně
1.C


PaedDr. Jarmila Lembacherová

email:
učitelka:
třídní učitelka:lembacherovaj@zskvary.cz
1. stupně
2.A


Mgr. Zuzana Mrštná

email:
učitelka:
třídní učitelka:mrstnaz@zskvary.cz
1. stupně
2.B


Mgr. Dagmar Jánská

email:
učitelka:
třídní učitelka:janskad@zskvary.cz
1. stupně
3.A


Mgr. Monika Macháčková

email:
učitelka:
třídní učitelka:machackovam@zskvary.cz
1. stupně
3.B


Mgr. Jana Vokáčová

email:
učitelka:
třídní učitelka:vokacovaj@zskvary.cz
1. stupně
3.C


Mgr. Soňa Patrochová

email:
učitelka:
třídní učitelka:patrochovas@zskvary.cz
1. stupně
4.A


Mgr. Alena Zemanová

email:
učitelka:
třídní učitelka:zemanovaa@zskvary.cz
1. stupně
4.B


Mgr. Miluše Pivková

email:
učitelka:
třídní učitelka:pivkovam@zskvary.cz
1. stupně
5.A


Mgr. Alena Koubová

email:
učitelka:
třídní učitelka:koubovaa@zskvary.cz
1. stupně
5.B


Mgr. Kamila Turčinová

email:
učitelka:
třídní učitelka:turcinovak@zskvary.cz
1. stupně
5.C


Mgr. Zdeňka Jírovská

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:jirovskaz@zskvary.cz
1. stupně

Anglický jazyk


Mgr. Hana Vostrá

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:vostrah@zskvary.cz
1. a 2. stupně

Český jazyk, Prvouka


Mgr. Marcel Bizoň

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:bizonm@zskvary.cz
2. stupně
7.B
Tělesná výchova, Rodinná výchova, Občanská výchova, Matematika


Mgr. Štěpánka Steinová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:steinovas@zskvary.cz
2. stupně
7.C
Anglický jazyk, Občanská výchova, Hudební výchova, Německý jazyk


Mgr. Zdeněk Zátko

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:zatkoz@zskvary.cz
2. stupně
8.A
Matematika, Fyzika, Svět práce, Občanská výchova


Mgr. Olga Střelcová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:strelcovao@zskvary.cz
2. stupně
8.B
Anglický jazyk, Občanská výchova, Výtvarná výchova, Domácnost


Mgr. Martin Kašpar

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:kasparm@zskvary.cz
2. stupně
8.C
Český jazyk, Dějepis


Mgr. Dana Dimová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:dimovad@zskvary.cz
2. stupně
9.A
Matematika, Zeměpis, Občanská výchova


Mgr. Martin Lang

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:langm@zskvary.cz
2. stupně
9.B
Matematika, Zeměpis, Cvičení z matematiky


Mgr. Karel Hric

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:hrick@zskvary.cz
2. stupně
6. C
Biologie člověka, Přírodopis, Občanská výchova, Rodinná výchova, Tělesná výchova, Svět práce


Ing. Vladimír Mašek

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:masekv@zskvary.cz
2. stupně
6.B
Matematika, Cvičení z Matematiky, Svět práce, Finanční gramotnost


Mgr. Josef Lidinský

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:lidinskyj@zskvary.cz
2. stupně
6.A
Český jazyk, Dějepis


Ing. Jiří Vítek

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:vitekj@zskvary.cz
2. stupně
7.A
Tělesná výchova, Sportovní hry, Zeměpis, Informatika


Mgr. Karel Fiala

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:fialak@zskvary.cz
2. stupně

Fyzika


Ing. Soňa Novotná

email:
učitel:
třídní učitel:
vyučované předměty:novotnas@zskvary.cz
2. stupně
6.D
Německý jazyk, Přírodopis


Mgr. Jana Behringová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:behringovaj@zskvary.cz
1. stupně

pedagogická intervence


Mgr. Eva Miková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:mikovae@zskvary.cz
2. stupně

Český jazyk, Občanská výchova


Mgr. Hana Tvrdá

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:tvrdah@zskvary.cz
2. stupně

Chemie, Přírodopis, Seminář z Chemie


Adéla Sekotová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:sekotovaa@zskvary.cz
2. stupně

Německý jazyk


Jaroslava Witney

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:witneyj@zskvary.cz
1. a 2. stupně

Anglický jazyk, Konverzace v Aj


Veronika Halámková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:halamkovav@zskvary.cz
1. a 2. stupně

Anglický jazyk, Konverzace v Aj


Ing. Lenka Očenášková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:ocenaskoval@zskvary.cz
2. stupně

Anglický jazyk, Konverzace v AJ


Mgr. Zdenka Kopecká

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

kopeckaz@zskvary.cz
1. a 2. stupně
—–
Anglický jazyk, Konverzace v Aj


Michala Hraničková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

hranickovam@zskvary.cz
2. stupně

Domácnost


Andrea Juštíková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

justikovaa@zskvary.cz
2. stupně

Německý jazyk, Konverzace v Nj


Gabriela Čanigová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

canigovag@zskvary.cz
1. a 2. stupně

Výtvarná výchova


Dagmar Anna Adamovičová

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

adamovicovad@zskvary.cz
2. stupně

Německý jazyk


Mgr. Michaela Janoušková

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

janouskovam@zskvary.cz
2. stupně

Dějepis, Pracovní činnosti


Mgr. Tereza Dell

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

dellt@zskvary.cz
2. stupně

Český jazyk


Jiřina Smutná

email:
učitelka:
třídní učitelka:
vyučované předměty:

smutnaj@zskvary.cz
1. a 2. stupně

Hudební výchova