Školní psycholog:

email:

Mgr. Hana Nepeřená

neperenah@zskvary.cz