Školní psycholog:
email:

mobilní telefon:

Mgr. Hana Nepeřená
neperenah@zskvary.cz


702 206 399