Výchovný poradce:
email:

telefon:
mobilní telefon:
konzultační hodiny:

Ing. Vladimír Mašek
masekv@zskvary.cz

353 226 408
702 226 445
7:00 – 7:40 po předchozí domluvě