Naše škola používá testovací prostředí CvičebniceOnline. Jedná se o prostředí k opakování látky, výuce látky, zkoušení znalostí našich žáků.

CvičebniceOnline je spustitelná na kterémkoli internetovém prohlížeči připojeném k Internetu.

Žáci naší školy mají CvičebniciOnline k dispozici jak v prostorách naší školy, tak se mohou přihlásit kdekoli na světě.

Přihlásit na CvičebniciOnline se můžete na stránkách www.cvicebniceonline.cz