Kde se přihlásit?

Cvičebnice On Line běží na stránkách test.cvicebniceonline.cz

Přihlásit se můžete přes stránky naší školy www.zskvary.cz, kde je odkaz v pravém horním rohu.

Přihlašovací údaje, kde je vezmu?

Nyní, při startu Cvičebnice On Line, získá žák přihlašovací údaje od svého třídního učitele.

V případě nefunkčnosti přihlašovacích údajů nebo založení nového žáka kontaktujte email zatkoz@zskvary.cz.

Změna hesla do Cvičebnice On Line

Heslo si může změnit každý uživatel sám. Po přihlášení do Cvičebnice On Line v pravém horním rohu klikne na název uživatele a vybere položku z menu Osobní nastavení:

Vyplní staré heslo a dvakrát zadá nové heslo. Dvakrát pro kontrolu, že heslo píše správně. Informace uloží – stiskne tlačítko Změnit heslo.

Kde najde žák testy přidělené učitelem?

Testy přidělené učitelem najde žák v menu Spuštění testů – Testy pro mě.

Jak poznám, o jaký test se jedná?

V seznamu přidělených testů učitelem – Testy pro mě vidím tyto informace:
1. Učitele, který mi test zadal – viz. obrázek – Zátko
2. Do kdy mám test dokončit – viz. obrázek do 15.3. (přidělen byl 8.3.)
3. Jaký typ testu to je. Může být Domácí úkol, Písemka, Cvičení, Čtvrtletka.
4. Jak mám splněný úkol – viz. obrázek 4 procenta.

Jaké typy testu máme?

 1. Domácí úkol – žák má za úkol v daném termínu dokončit test ideálně na 100 procent – bez chyby.
 2. Cvičení – žák má za úkol opakovat danou látku a to tím, že si denně minimálně jednou tento test spustí a co nejlépe odpoví. Hlídá se denní spuštění a výsledek.
 3. Písemka – písemná práce – zde je nutné si uvědomit, že písemnou práci lze spustit jen jednou. Velmi často je omezena časem a tak jak se jednou spustí, tak je nutné ji vyplnit. Písemná práce je hodnocena známkou.
 4. Čtvrtletka – čtvrtletní písemná práce. Stejné jako písemka.

Jaké jsou v testu typy otázek?

 1. Napiš odpověď – otázka, kde mám do okénka napsat svou odpověď.
  Viz. Otázka č. 41
 2. Vyber jednu odpověď správnou – správná odpověď je označena kolečkem. Viz. Otázka č. 35
 3. Vyber více odpovědí – správnou odpovědí může být více možností. Výběrovým symbolem je čtverec.
  Viz. Otázka č. 34
 4. Diktát – odpověď se vybírá možnost z výběrového boxu.
  Viz. otázka č. 2