Školní vzdělávací program

Dokumenty školy

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018/2019

Formuláře na komunikaci rodičů se školou jsou v aktuální podobě k vyzvednutí v sekretariátu školy.

Propagace naší školy

Zde jsou k dispozici loga naší školy. Pokud použijete logo v nezměněné podobě k propagaci naší školy, můžete si logo stáhnout a použít ve svých materiálech.