Vyučování bude zahájeno:
Svátek – Den české státnosti:
Podzimní prázdniny:
Den boje za svobodu a demokracii:
Vánoční prázdniny:
Ředitelské volno:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Velikonoční pondělí:
Svátek práce:
Svátek – Den vítězství:
Školní rok bude ukončen:

03.09.2018 – pondělí
28.09.2018 – pátek
29. a 30. 10.2018 – pondělí a úterý
17.11.2018 – sobotu
24.12.2018 – 02.01.2019
03. a 04.01.2019
– čtvrtek a pátek
01.02.2019 – pátek
18.02. – 24.02.2019
18.04. a 19.04.2019 – čtvrtek, pátek
22.04.2019
– pondělí
01.05.2019 – středa
08.05.2019 – středa
28.06.2019 – pátek

Zápis do 1. tříd šk. rok 2019/2020:
Den otevřených dveří:

25.04.2019 čtvrtek od 14:00 – 18:00
domluvte si jej informace v kontaktech školy

Třídní schůzky 1. pololetí:
Třídní schůzky 2. pololetí:


17.04.2019 středa od 17:00

Začátek šk. roku 2019/2020:

02.09.2019 pondělí