Vyučování bude zahájeno:
Den české státnosti:
Den vzniku samostatného státu:
Podzimní prázdniny:
Ředitelské volno:
Den boje za svobodu a demokracii:
Vánoční prázdniny:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Velký pátek:
Velikonoční pondělí:
Svátek práce:
Den vítězství:
Školní rok bude ukončen:
Ředitelské volno:

02.09.2019 – pondělí
28.09.2019 – sobota
28.10.2019 – pondělí
29. a 30. 10.2019 – úterý a středa
31.10. a 1.11.2019
17.11.2019 – neděle
23.12.2019 – 03.01.2020
31.01.2020 – pátek
24.02. – 01.03.2020
09.04.2020 – čtvrtek
10.04.2020 – pátek
13.04.2020
– pondělí
01.05.2020 – pátek
08.05.2020 – pátek
26.06.2020 – pátek
29.06. a 30.06.2020

Zápis do 1. tříd šk. rok 2020/2021:

bude zveřejněný postup

Třídní schůzky 1. pololetí:
Třídní schůzky 2. pololetí:

12.11.2019 úterý od 17:00
21.04.2020 úterý od 17:00

Začátek šk. roku 2020/2021:

LVK Krkonoše 2020:
7. třídy

01.09.2020 úterý

05.01. až 10.01.2020

LVK Potůčky 2020:
5. třídy

3.2.-7.2.2020 – 1. skupina
2.3.-6.3.2020 – 2. skupina