Termín zápisu do prvních tříd na naší škole proběhne bezkontaktním způsobem od 1. – 16. dubna 2021