Od 1.9.2020 – 30.6.2023 – je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020468 s názvem „Rozvoj vzdělanosti III“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 119 147 Kč.