Projekt ROZVOJ VZDĚLANOSTI II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00137 27 je spolufinancován Evropskou unií.

Aktivity v rámci základní školy a ŠD: Vzdělání pedagogických pracovníků ZŠ, Projektový den ve škole, Školní speciální pedagog, Klub pro žáky ZŠ, Školní asistent, Projektový den ve ŠD, Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD, Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD.

Celková výše dotace: 2 384 108,- Kč