Změny pro 1. pololetí školního roku 2020/2021

V první pololetí školního roku 2020/2021 probíhá zájmová činnost školní družiny jen pro děti, které měli chodit na zájmovou činnost v druhém pololetí minulého školního roku.

Děti se na zájmovou činnost mohou přihlašovat v lednu 2021 na období druhého pololetí školního roku 2020/2021.

Informace o zájmové činnosti školní družiny

Zájmová činnost školní družiny probíhá v časovém rámci školní družiny. Přechody z družiny na zájmovou činnost a zpět zajišťují vychovatelky školní družiny.

Zápis do zájmové činnosti školní družiny

Zápis do zájmové činnosti školní družiny probíhá od 16. 9. od 6:00 hodin v ranní družině, anebo u vychovatelky zajišťující daný kroužek. Není-li uvedeno jinak, začíná zájmová činnost školní družiny v měsíci říjnu. Kapacita zájmové činnosti školní družiny je omezena a přijetí žáka je podmíněno platbou za příslušnou zájmovou činnost. Přednost má ten žák, jehož platba je dříve připsána na příslušný bankovní účet uvedený na přihlášce zájmové činnosti.

Seznam zájmové činnosti školní družiny:

SEZNAM KROUŽKŮ pro školní rok 2020/2021:

Keramický kroužek I

organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:

ZŠ Poštovní
Dagmar Malúšová – 4. oddělení
1. a 2. třída
středa od 15:00 – 16:00
1400 Kč


Keramický kroužek II

organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:

ZŠ Poštovní
Olga Střelcová
3. a 4. třída
pondělí od 13:45 – 15:00
1400 Kč


Macrame (základy)

organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:

ZŠ Poštovní
Michala Hraničková – 2. oddělení
od 2. třídy
čtvrtek od 15:00 – 16:00
1000 Kč


Dětská jóga

organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:

ZŠ Poštovní
Dita Kalianková- 1. oddělení
od 2. třídy
úterý od 15:00 – 16:00
800 Kč


Kroužek vaření

organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:

ZŠ Poštovní
Olga Makošová – 5. oddělení
pro žáky 1. třídy
středa od 15:00 – 16:00
800 Kč


Výtvarný kroužek

organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:

ZŠ Poštovní
Radka Tomášková – 7. oddělení

úterý od 15:00 – 16:00
800 Kč