Informace o zájmové činnosti školní družiny

Zájmová činnost školní družiny probíhá v časovém rámci školní družiny. Přechody z družiny na zájmovou činnost a zpět zajišťují vychovatelky školní družiny.

Zápis do zájmové činnosti školní družiny

Zápis do zájmová činnosti školní družiny probíhá vždy od 15. 9. příslušného školního roku a to u vychovatelky zajišťující daný kroužek. Zájmová činnost školní družiny začíná v měsíci říjnu. Kapacita zájmové činnosti školní družiny je omezena a přijetí žáka je podmíněno platbou za příslušnou zájmovou činnost. Přednost má ten žák, jehož platba je dříve připsána na příslušný bankovní účet uvedený na přihlášce zájmové činnosti.

Seznam zájmové činnosti školní družiny:

Keramický kroužek

organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:

ZŠ Karlovy Vary Poštovní
Dagmar Malúšová
bez omezení
pondělí od 14:00 do 15:00
1400,- Kč


Keramický kroužek
organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


ZŠ Karlovy Vary Poštovní
Olga Střelcová
bez omezení
středa od 14:00 do 15:00
1400,- Kč


Výtvarný kroužek
organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


ZŠ Karlovy Vary Poštovní
Radka Tomášková
bez omezení
úterý od 14:00 do 15:00
800,- Kč


Kroužek vaření
organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


ZŠ Karlovy Vary Poštovní
Olga Makošová
od druhé třídy výše
pátek od 14:00 do 15:00
800,- Kč


Uzly, očka, korálky
organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


ZŠ Karlovy Vary Poštovní
Michala Hraničková
bez omezení
čtvrtek od 14:00 do 15:00
800,- Kč


Sportovní hry
organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


ZŠ Karlovy Vary Poštovní
Michaela Ibrahimová
od druhé třídy výše
pátek od 14:00 do 15:00
800,- Kč


Dětská jóga
organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


ZŠ Karlovy Vary Poštovní
Dita Kalianková
od druhé třídy výše
úterý od 14:00 do 15:00
800,- Kč


Čtenářský kroužek
organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


ZŠ Karlovy Vary Poštovní
Aneta Petříková
bez omezení
čtvrtek od 14:00 do 15:00
400,- Kč


Origami
organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


ZŠ Karlovy Vary Poštovní
Zdena Kopecká
od třetí do čtvrté třídy
středa od 14:00 do 15:00
400,- Kč