V rámci školní družiny se ve školním roce 2021/2022 nebude pořádat žádná zájmová činnost s ohledem na koronavirová opatření.


organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí:


organizátor:
vyučující:
omezení pro žáky:
den a čas pořádání:
cena za pololetí: