Zápis do 1. tříd

Pokyny

Zápis do prvních tříd základní školy pro rok 2021/2022
V případě příznivé epidemiologické situace proběhne zápis na naší škole 13. 4. 2021
od 14.00 do 18. 00 hod v prostorách 1. stupně ZŠ
za dodržení aktuálních
bezpečnostních opatření.
K zápisu přineste rodný list dítěte, OP zákonného zástupce a vyplněnou žádost.
Zapsány budou děti narozené do 31. 8. 2015.
Pokud situace příznivá nebude, proběhne zápis bezkontaktním způsobem. O volbě
možné varianty rozhodneme do 31. 3. 2021 a budeme vás na našich stránkách
informovat.
V případě bezkontaktního zápisu žádost o přijetí včetně příloh můžete doručit
následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (yy4mmjs)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu info@zskvary.cz
 • K žádosti prosím přikládejte kopie rodného listu dítěte a OP zákonného zástupce (v
  digitální podobě – sken, fotografie, nebo v papírové podobě – prostá kopie).
  Budete-li zvažovat odklad školní docházky, k žádosti o odklad doložte doporučení
  školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického
  psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena.
  Termín pro zasílání žádostí je 1. – 16. 4. 2021. Na žádosti doručené po tomto termínu
  nebude brán zřetel.