Předseda školské rady:

email:

PhDr. Filip Lepík

f.lepik@mmkv.cz