Důležitá sdělení, akce, aktuality

Zde zobrazujeme to, co byste neměli přehlédnout.

Termíny přijímacích řízení

Již jsou známé termíny přijímacího řízení.

POKYNY KE COVID-19

Sledujte nařízení KHS ohledně Koronaviru.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na nové výzvy.