Bakaláři

Bakaláři jsou informační systém pro školy. Bakaláři obsahují mnoho modulů, které škole pomáhají zvládat běžný provoz a administrativu spjatou s chodem školy. Tento informační systém používá i naše škola.

Žáci v Bakalářích vidí svou klasifikaci, domácí úkoly, svůj rozvrh, suplování, akce školy.

V Bakalářích je i modul, který slouží pro komunikaci školy a rodičů. Tento modul se jmenuje Komens. Rodiče mohou dětem přes Komens omlouvat absenci, komunikovat s vyučujícími. Dále pak vidí v Bakalářích klasifikaci svého dítěte, rozvrh, suplování, absenci, akce školy a další důležité informace.

Jak a kde se přihlásit na Bakaláře?

  • Na stránkách školy www.zskvary.cz je v horní liště vpravo nahoře odkaz na přihlášení do Bakalářů.
  • Pokud chcete používat Bakaláře ve svém chytrém telefonu, nainstalujte si aplikaci Bakaláři do svého telefonu.

Kde získám přístupy do Bakalářů?

Přihlašovací údaje má k dispozici vždy třídní učitel vašeho dítěte, který vám je rád poskytne.

Proč mám dva přístupy do Bakalářů?

Dva přístupy do Bakalářů jsou proto, že jeden přístup je žákovský – pro žáka a druhý přístup je rodičovský – pro rodiče.

Přístup pro rodiče by neměl znát žák, protože se tímto přístupem dá omlouvat absence žáka a komunikovat s vyučujícími – žák vidí informace, které nemá vidět a může si sám omluvit absenci.

Z tohoto důvodu se přístup pro rodiče předává přímo rodičům nebo zasílá v zalepené obálce a třídní učitel chce obálku vrátit s podpisem, že ji rodič dostal zalepenou a neponičenou – žák rodičovský přístup neviděl.

Za přihlašovací údaje rodiče plně odpovídá rodič.

Mám více dětí?

Pokud máte více dětí, jsou Bakaláři připraveny na tuto skutečnost tak, že v jedné aplikaci si budete moci prohlížet informace o více dětech. Každému dítěti založte jeden profil a v seznamu profilů zvolte příslušný profil, který chcete prohlížet. Profil funguje i tehdy, pokud každé vaše dítě navštěvuje jinou základní školu, která také používá Bakaláře.