Přijímací řízení na střední školy

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2022/2023 uskuteční v těchto termínech:

Čtyřleté obory vzdělání a obory nástavbového studia

řádný termín: 13. dubna 2023
řádný termín: 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

řádný termín: 17. dubna 2023
řádný termín: 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory

náhradní termín: 10. května 2023
náhradní termín: 11. května 2023

Veškeré informace k výběrovému řízení na střední školy najdete na stránkách: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Termíny pro podání přihlášky

pro obory vzdělání s talentovou zkouškou – přihláška s modrým podtiskem: do 30. listopadu 2022
náhradní termín: 11. května 2023

pro obory vzdělání bez talentové zkoušky – přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem: do 1. března 2023

Přijímačky nanečisto

Odkazy na zkušební testy a přijímačky nanečisto:
https://prijimacky.cermat.cz/
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/