Přijímací řízení na střední školy

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2023/2024 uskuteční v těchto termínech:

Čtyřleté obory vzdělání a obory nástavbového studia

Termíny 1. kola: 12. a 15. dubna 2024 
Termíny 2. kola: od 8. do 12. června 2024 – talentové a školní přijímací zkoušky

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Termíny 1. kola: 16. a 17. dubna 2024

Termíny 2. kola: od 8. do 12. června 2024 – talentové a školní přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory

náhradní termín: 29. a 30. dubna 2024

Veškeré informace k výběrovému řízení na střední školy najdete na stránkách: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-ae-konzervator
Prijimaci_rizeni_od_1ledna2024_verze_listopad

Termíny pro podání přihlášky

První informace k digitalizaci přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024: 

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/393-jednotna-prijimaci-zkouska-2024

https://www.prihlaskynastredni.cz/

Termín podání přihlášek do 1. kola

pro obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023 na modře podbarvené listinné přihlášce (jako v minulých letech)

pro obory vzdělání bez talentové zkoušky: od 1. února do 20. února do 2024 novým způsobem

Termín podání přihlášek do 2. kola 

do 24. května 2024
 

Termín podání přihlášek do 3. kola a dalších kol

není řízeno centrálně; ředitel příslušné školy ho vypisuje nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím