Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Poštovní 1743/19
360 01 Karlovy Vary


IČO:
IZO:
RedIZO:

709 33 758
102 088 519
600067432

Datová schránka:

yy4mmjs


Sekretariát:
e-mail:

telefon:
mobilní telefon:
provozní hodiny:

Ing. Lenka Janischová
sekretariat@zskvary.cz

353 226 408
725 595 503
pondělí až pátek od 7:30 do 13:30


Bankovní spojení:

800449359/0800