Název:
Podpora polytechniky na ZŠ

Partner:
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
https://www.khkkk.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-2-v-karlovarskem-kraji/


Název:
Rozvoj vzdělanosti IV

plakát


Název:
Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Partner:
https://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/zakladni-informace


Název:
VÝFUK – VÝpočty FYzikálních ÚKolů
korespondenční soutěž zaměřená na podporu fyziky

Partner:
https://www.mff.cuni.cz/


Název:
Technika je zábava

Partner:
https://spsostrov.cz/


Název:
Čištění řeky Ohře

Partner:
http://mas-sokolovsko.eu/


Název:
Národní plán doučování

Partner:
https://www.msmt.cz/byl-spusten-narodni-plan-doucovani-pro-zaky-zakladnich-a


Název:
Recyklohraní

Partner:
https://www.recyklohrani.cz/cs/


Název:
Vánoční zpívání

Partner:
https://mmkv.cz/cs


Název:
Zveme budoucí prvňáčky
spolupráce s MŠ

Partner:
https://www.materinkykv.cz/index.php/krymska-12-uvod/
https://www.materinkykv.cz/index.php/krymska-10-uvod/


Název:
Pasování na čtenáře

Partner:
https://www.knihovnakv.cz/


Název:
Záchranný kruh – dopravní výchova

Partner:
https://www.zachranny-kruh.cz/


Název:
Notes strážníka Pavla

Partner:
https://mpkv.cz/cs


Název:
Abeceda peněz
finanční gramotnost pro děti

Partner:
https://www.abecedapenez.cz/cs/uvod


Název:
Lesní pedagogika

Partner:
https://www.llkv.cz/nabidka/lesni-pedagogika


Název:
Ovoce a mléko do škol

Partner:
https://www.bovys.cz/skolni-projekty/


Název:
Veselé zoubky

Partner:
https://www.dm.cz/o-projektu-vesele-zoubky-405850


Název:
Srdíčkový den

Partner:
https://www.zivotdetem.cz/c/projekty/


Název:
Doučování žáků škol-
Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Partner:
MŠMT


Název:
Národní plán obnovy:  3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 

Partner:
MŠMT  https://www.edu.cz/npo/
Vzor publicity cíl 173 a 174 současně(kI9DoE)