Projekty

Název: Podpora polytechniky na ZŠ
Partner: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje https://www.khkkk.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-2-v-karlovarskem-kraji/

Název: Rozvoj vzdělanosti III registrační číslo: cz. 02.3.x/0.0/0.0/20_080/0020468

Název: Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Název: VÝFUK – VÝpočty FYzikálních ÚKolů korespondenční soutěž zaměřená na podporu fyziky

Název: Technika je zábava

Název: Čištění řeky Ohře


Název: Recyklohraní

Název: Vánoční zpívání


Název: Pasování na čtenáře

Název: Záchranný kruh – dopravní výchova

Název: Notes strážníka Pavla

Název: Abeceda peněz finanční gramotnost pro děti

Název: Lesní pedagogika

Název: Ovoce a mléko do škol

Název: Veselé zoubky

Název: Srdíčkový den

Název: Doučování žáků škol- Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Partner: MŠMT

Název: Rozvoj vzdělanosti III – CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020468 Informace o projektu: ZDE
Partner: Evropská unie