Category:

Aktuality

Oprava chyby z Radničních listů

Vážení rodiče, v Radničních listech vyšel přehled karlovarských škol s termínem zápisu do prvních tříd a přípravných tříd. Tento přehled je umístěn v rubrice Školství pod názvem Prvňáčky čekají v dubnu zápisy do škol. V informacích o naší škole se vyskytla chyba. U nás nové prvňáčky přivítáme pouze v prvních třídách, neotvíráme tedy přípravný ročník. 

Continue reading ➝

Zápis do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 je zápis do 1. ročníků základních škol určen pro děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou šestého roku věku a pro děti s již uděleným odkladem školní docházky. Od 22. 03. 2024 08:00 hod. do 19. 04. 2024 14:00 hod. bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, v němž vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (případně žádost o odklad povinné školní docházky). Zároveň si rezervují konkrétní čas zápisu, který se uskuteční dne 23. 04. 2024 od 14:00 hod. do 18:00 hod. v budově I.

Continue reading ➝

8. C v Císařských lázních

21.12. si třída zpestřila výuku prohlídkou nově zrekonstruovaných lázní. Díky sympatickému průvodci Martinovi se dozvěděla zajímavosti o návštěvnících lázní i léčebných procedurách. Program vřele doporučujeme.

Continue reading ➝

Koncert flétničkové třídy

Dne 8. prosince byla pro rodiče a blízké našich žáků připravena v ZUŠ Ant. Dvořáka vánoční přehrávka flétniček pod vedením p. uč. B. Hájka. V letáčku, který byl pozvánkou na tento koncert, opravuji špatně uvedené jméno Klárky Flekácsové.

Continue reading ➝

Učíme se s Tandemem

Jazyková společnost Tandem připravila začátkem listopadu pro naše žáky šestých a sedmých ročníků zajímavé animace v německém jazyce. Děti se hravou formou seznámily s touto řečí. Cílem bylo nadchnout je pro další cizí jazyk, který je v našem kraji obzvláště potřebný.

Continue reading ➝

Halloween

Celý 1. stupeň si v úterý užil halloweenský den. Pro své mladší spolužáky připravila třída 9. A několik stanovišť, na kterých děti plnily různé „strašidelné“ úkoly. 

Continue reading ➝