Category:

Hlavní strana

7. C v planetáriu

Planetárium při Gymnáziu v Chebu nabízí výukové programy pro školu i popularizační pořady určené veřejnosti. Na projekční kupoli o průměru 23.5 m promítají pohyblivé panorama vesmíru s hvězdami, planetami, Sluncem, Měsícem a všemi kosmickými objekty, které jsou viditelné bez dalekohledu.

Continue reading ➝

Noc s Andersenem

Na 31. březen vyšla letos už 23. Noc s Andersenem a naši páťáci se připojili.  Přišel dokonce i sám Hans Christian Andersen. Děti se s ním, a s vnučkou Daisy Mrázkové, potkaly v noční hře.  Ve škole se četlo, poslouchalo, luštilo, hrálo, a nakonec i trochu spalo.

Continue reading ➝