Školní vzdělávací program

ŠVP Dokážeme to

Dokumenty školy

Nový školní řád 2022/2023
Pravidla pro hodnocení výsledků žáků
Pravidla chování
Pravidla zacházení s majetkem školy a žáků

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019/2020
Výroční zpráva 2018/2019
Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2013/2014
Výroční zpráva 2012/2013
Výroční zpráva 2011/2012
Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Formuláře na komunikaci rodičů se školou jsou v aktuální podobě k vyzvednutí v sekretariátu školy.

 

Propagace naší školy

Zde jsou k dispozici loga naší školy. Pokud použijete logo v nezměněné podobě k propagaci naší školy, můžete si logo stáhnout a použít ve svých materiálech.

Logo barevné

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění