24. 10. 2023 – Den rodinné prevence – Digitální závislosti a kyber bezpečnost – pozvánka

Vážení rodiče,

Karlovarský kraj pořádá druhý ročník akce Den rodinné prevence, na kterou vás srdečně zve.

Oddělení bezpečnosti a prevence Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník akce „Den rodinné prevence“ na téma „Digitální závislosti a kyberbezpečnost“, která se koná dne 24. října 2023.

 

Dopolední blok – Krajský úřad Karlovarského kraje, Zastupitelský sál a Krajská knihovna Karlovy Vary, hlavní sál

 

8:00 – 15:30 hod.                   Jak na online závislosti u dětí a dospívajících – Mgr. Jaroslav Vacek, Společnost Podané ruce, o.p.s. (akreditace MŠMT a MPSV) –  Krajský úřad Karlovarského kraje, zastupitelský sál

8:00 – 14:30 hod.                   Kyberšikana a další rizikové jevy na internetu – Martin Kožíšek, CZ.NIC (akreditace MŠMT) – Krajská knihovna Karlovy Vary, hlavní sál

 

Akreditované semináře jsou určeny odborníkům z oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže, zejména pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky v adiktologických službách, pracovníky působící v oblasti prevence kriminality, školní metodiky prevence, pedagogy, vychovatele a výchovné poradce, psychology, terapeuty, pracovníky NZDM, speciální pedagogy a další.

 

Odpolední blok  – Krajská knihovna Karlovy Vary, hlavní sál

16:00 – 16:45                          Rizikové užívání sociálních sítí u dětí a dospívajících, specifika léčby nelátkových závislostí – Mgr. Tomáš Jandáč, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

16:45 – 19:00                          Kyberrodiče 2.0: Jak pochopit své děti a přežít ve světě online generace – Pavel „Spajk“ Matějíček, 

blogger a etický hacker

 

 

Odpolední program je určen široké veřejnosti, zejména rodičům. Preventivní program pro děti zajišťuje Městská policie Karlovy Vary.   

Více informací včetně registračních formulářů na jednotlivé přednášky naleznete zde.