4. B na dopravním hřišti

V pátek 6. října se třída 4. B vydala do Světa záchranářů, aby si zopakovala dopravní předpisy teoreticky i prakticky. Žáci byli velmi úspěšní při poznávání a významu dopravních značek, při popisu povinné výbavy cyklisty. Zcela nové byly znalosti o přednosti v jízdě na křižovatkách. Zdá se, že všichni pochopili pravidla o přednosti. Celé vyučování bylo zakončeno oblíbenou praxí v jízdě na kole po dopravním hřišti. Žáci jsou tedy vybaveni znalostmi, které na jaře zúročí při plnění průkazu cyklisty.