Category:

Akce

Návštěva z Auerbachu a naše škola v Auerbachu

Ke konci letošního školního roku se žáci ze 7. A účastnili dvou příjemných setkání. Stejně tak jako v loňském roce, pokračujeme v setkávání s Realschule z Auerbachu.  Letos bylo za pomoci Česko – německého fondu budoucnosti umožněno vzájemné navštívení obou partnerských škol.  U nás byl zajištěn doprovodný program od společnosti Tandem a prohlídka města komentovaná našimi žáky v německém jazyce. V Auerbachu pak prohlídka školy, zábavné sportovní  hry v místní sportovní hale a návštěva hornického muzea. Němečtí žáci mají jako volitelný

Continue reading ➝

Putování opět s Varybou

V úterý 25. června se 4. A, B a žáčci 1. A vydali na pochod, který pro ně i letos připravila Mgr. Štěpánka Šťastná. Cesta vedla nahoru i dolů, lesem i městem. Na konci čekala sladká odměna.

Continue reading ➝

Výlet 3. A a 3. B

Ve čtvrtek 22. června 2024 se konal školní výlet 3. A a 3. B do Techmanie Science Centra v Plzni.  Expozice věnované vědě a technice se žákům velice líbily. Hravou formou měli žáci možnost přijít na určité technicko-přírodovědné zákonitosti.  Žáci měli možnost si vše osahat a vyzkoušet. Součástí byla i Show – Kapalný dusík. Všechny pokusy završil mohutný výbuch PET lahve.   Z výletu si děti odnáší plno hezkých vzpomínek a zážitků.

Continue reading ➝

Ekocentrum Ostrov

První třídy se vypravily na školní výlet do Ekocentra v Ostrově. Potkaly se zde s mnohými zástupci živočišné říše i velmi milým personálem. Výlet si nakonec osladily ve zdejší vyhlášené cukrárně.

Continue reading ➝

Předprázdninová hra pro prvňáčky

Žáci 6. B připravili pro prvňáčky venkovní předprázdninovou hru s úkoly. Malí žáčci luštili, sportovali, řešili úlohy ze všech předmětů a náramně si dopoledne užili. Kdo chtěl, odcházel navíc s krásným obrázkem na obličeji. Veliké díky šesťákům, byli jste úžasní!

Continue reading ➝

Pobyt na horách

Poslední týden v květnu si žáci druhých tříd zpestřili pobytem na Božím Daru. Počasí sice nebylo příliš příznivé, ale naplánované aktivity nezkazilo. Děti si pobyt užily.

Continue reading ➝

V botanické zahradě

Žáci druhých tříd se zapojili do vzdělávacího programu Putování krajem živých vod a zavítali do Bečovské botanické zahrady. Dozvěděli se zajímavé informace a den si užili.

Continue reading ➝

Putování s Varybou

Žáci ze druhých tříd úspěšně zdolali trasu velryby Varyby. Cesta vedla na vyhlídky a Jelení skok s plněním úkolů. Děti se zapotily fyzicky i duševně. Všichni zaslouží pochvalu, čtyřkilometrový pochod skvěle zvládli.

Continue reading ➝

Beseda o hokeji

Dne 20. 6. navštívil ve škole žáky druhých tříd sportovec – hokejista Robin Sapoušek. Děti seznámil se svou úspěšnou kariérou a odpovídal na dotazy. Moc mu děkujeme

Continue reading ➝