5.C v Becherovce

Žáci 5.C navštívili světoznámou karlovarskou likérku – Becherovka v rámci výuky vlastivědy na téma: „Co víš, o svém kraji?“.

Od ledna 2019 je prohlídka této expozice zrekonstruovaná a více interaktivní, což vzbudilo u žáků veliký ohlas a zájem.

Paní průvodkyně nás seznámila s historií vzniku tohoto léčivého moku, se životopisy rodu Becherů a mohli jsme si i přivonět k některým ingrediencím, ze kterých se tento proslulý likér vyrábí. Vřele všem doporučujeme tuto prohlídku muzea, jelikož je velmi poučná a zábavná.

Mgr. Jana Šnajdrová