Dopravní výchova 4.A

Dne 12. 9. žáci 4. A navštívili dopravní hřiště, kde doplnili svoje vědomosti z pravidel silničního provozu a také zdokonalili svoje praktické dovednosti ovládání kola v silničním provozu. Tato akce je pro žáky velmi zábavná a osvojování těchto poznatků důležité hlavně do praktického a bezpečného života.