Informace školní družiny

Vážení rodiče,

od 4. září zahajuje provoz i školní družina. Ranní oddělení bude k dispozici od 6.00 v budově 1. stupně, zvonek č. 7.

Rozmístění dětí do jednotlivých oddělení bude vyvěšeno u hlavního vstupu do budovy 1. stupně 4. září. Zároveň tam bude uvedeno číslo oddělení, jméno vychovatelky a číslo zvonku do oddělení.

V odděleních si můžete dítě vyzvednout do 13.30 hodin, poté v 15.00 hodin, kdy se vracíme z vycházky. Následuje svačina a v 15.30 hodin se všechny zbývající děti ze všech oddělení přesouvají do konečné družiny.  Z konečné družiny si dítě vyzvednete zvonkem č. 7.

Provoz školní družiny končí v 17.00.