Klášter Teplá

V pondělí 15.5.2023 navštívila třída 8.D v rámci turistického kurzu klášter v Teplé, cesta oklikou z nádraží a zpět byla malým tréninkem na příští akce, návštěva klášterní knihovny a celého areálu měla svůj rozměr kulturní.