Koncert flétničkové třídy

Dne 8. prosince byla pro rodiče a blízké našich žáků připravena v ZUŠ Ant. Dvořáka vánoční přehrávka flétniček pod vedením p. uč. B. Hájka.

V letáčku, který byl pozvánkou na tento koncert, opravuji špatně uvedené jméno Klárky Flekácsové.