Mléko není jenom mléko

Žáci 3. C navštívili Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy v Chebu, kde se zúčastnili výukového programu Mléko není jenom mléko. Seznámili se se základními druhy zvířat, které chováme pro mléko, dozvěděli se o historii chovu dojných zvířat. Zjistili, z čeho se skládá mléko, jaký má význam pro lidské zdraví a jaké výrobky se z něj dají vyrobit. Názorně si vyzkoušeli zpracování mléka a domů si odnesli vlastnoručně vyrobený sýr. Mimo jiné byli v těsné blízkosti všech zvířat, která se na statku nacházejí.