Nabídka kroužků Rytmik

Vážení rodiče,
představujeme vám konkrétní kroužky a také čas a den konání.

Přihlášky a další informace čerpejte na www.rytmik-krouzky.cz