Nabídka online doučování

Studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nabízejí online doučování.
Více na stránkách UJEP:

https://www.pf.ujep.cz/cs/doucovani-pf-pomaha