Návrat žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

s účinností od 3. 5. 2021 je ve školách v našem kraji umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně. Opět se jedná o tzv. rotační výuku, kdy se střídá týden prezenční a týden distanční výuky.

V sudém týdnu od 3. 5. se do lavic vrátí žáci 6. a 9. tříd (3. a 4. 5. přijímací zkoušky), pro žáky 7. a 8. tříd pokračuje distanční výuka.

V lichém týdnu od 10. 5. se ročníky vystřídají.

Vyučování ve škole bude probíhat podle původního rozvrhu (bez odpoledního vyučování). Změna bude pouze místo volitelných předmětů, protože je nutno zachovávat homogenní skupiny.

Také pro žáky 2. stupně platí povinnost testování, které proběhne vždy každé pondělí a čtvrtek. Aktuálně používáme antigenní testy SINGCLEAN.

Informace o stravování jste již obdrželi od vedoucí ŠJ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

vedení školy