Návštěva z Auerbachu a naše škola v Auerbachu

Ke konci letošního školního roku se žáci ze 7. A účastnili dvou příjemných setkání. Stejně tak jako v loňském roce, pokračujeme v setkávání s Realschule z Auerbachu. 

Letos bylo za pomoci Česko – německého fondu budoucnosti umožněno vzájemné navštívení obou partnerských škol. 

U nás byl zajištěn doprovodný program od společnosti Tandem a prohlídka města komentovaná našimi žáky v německém jazyce. V Auerbachu pak prohlídka školy, zábavné sportovní  hry v místní sportovní hale a návštěva hornického muzea. Němečtí žáci mají jako volitelný jazyk češtinu, a tak i oni si pro nás připravili komentovanou prohlídku města. 

Počasí se nám v obou případech vydařilo a žáci i učitelé si kromě příjemných zážitků odvezli i zajímavé porovnání v oblasti rozlišného školního systému. 

Budeme se těšit na příští rok.