Oblíbená výuka v lese

Dnes pro změnu žáci 4.A poznávali ekosystém LES, a to v okolí Linhartu. Děti si přinesly povolené krmení a za doprovodu slečny, která nás lesem provázela, krmily zvěř v oborách – jeleny, daňky a divoká prasata. Po cestě poznávaly rostliny. I tento den se velmi vydařil!