Ohlédnutí za Vánocemi

Před vánočními svátky jsme se rozhodli uspořádat pro naše rodiče Příběh o narození Ježíška. Skvělá spolupráce dětí i rodičů vyvrcholila krásným až dojemným setkáním.

Jako chlév nám posloužily školní prostory, dekorace a zvířata ze slámy jsme vyrobili. Rodiče obstarali kostýmy jednotlivých postav. Žáci nacvičili takto upravený betlémský příběh, včetně zpěvu koled, během výuky a družiny.

Kromě toho, že jsme splnili úkoly měsíčního plánu, naučili jsme se i jiným věcem. Díky této akci jsme se více sblížili a přičichli tak k tomu, jak se může hrát divadlo.

Poznali jsme, co je to tréma, vzrušení, ohleduplnost, odpovědnost, poslušnost. Všem patří velké díky. Máme na co vzpomínat!
Mgr. Monika Macháčková (1.B)