Poděkování rodičům od ředitelství školy a učitelského sboru

Vážení rodiče,
velice rádi bychom vám poděkovali za celoroční výbornou spolupráci, trpělivost a za vytváření příznivého prostředí pro vaše děti. Toto vše dohromady tvoří předpoklad k úspěšnému vzdělávání a k výchově.

I pro vás nyní nastávají dny volna, které si zasloužíte.

Přejeme všem klidnou a radostnou dovolenou k načerpání nových sil.