Příběhy našich sousedů

I v letošním roce se naše škola zúčastní projektu Příběhy našich sousedů. Čtyři žáci třídy 8. B pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Malechové zpracovávají životní příběh pana Břetislava Přecha, který je nejen skvělým houslistou, ale také úžasným vypravěčem. Momentálním úkolem je proměnit poměrně rozsáhlou hlasovou nahrávku ve tříminutovou rozhlasovou reportáž. Dalším krokem bude příprava závěrečné prezentace o pamětníkovi se všemi dostupnými materiály tak, aby jeho vzpomínky zůstaly zachovány i pro další generace.