Přijímačky nanečisto zdarma

v sobotu 24. dubna 2021 si mohou všichni žáci posledních ročníků základních škol vyzkoušet nanečisto přijímačky na střední školy z matematiky; on-line pro všechny děti zdarma. Simulace, kterou Matfyz připravuje, vyzkouší nejen znalosti, ale i konkrétní dovednosti nutné k úspěšnému přijetí na SŠ.

Bližší informace – viz níže:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto