Projekt Příběhy našich sousedů

V letošním roce se naše škola poprvé zapojuje do projektu Příběhy našich sousedů organizovaného neziskovou organizací Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v celé České republice. http://www.pribehynasichsousedu.cz/

Hlavní myšlenkou celého projektu je vytváření mezigeneračního dialogu a pomoci žákům jeho
prostřednictvím vnímat a pochopit dějiny 20. století jinak než jen skrze školní vzdělávání.

Úkolem týmu, který na naší škole tvoří žákyně tříd 8.C a 8.D pod vedením paní učitelky Mgr.
Martiny Malechové, je nejprve vyhledat a oslovit pro ně zajímavého člověka z jejich okolí a natočit
jeho životní příběh, ke kterému zároveň pořídí fotografie a shromáždí další potřebný materiál. Poté
nashromážděné informace zpracují a pokusí se příběh zasadit do dobového kontextu. Výsledným
produktem může být televizní nebo rozhlasová reportáž, fotopříběh nebo třeba komiks, to už záleží
na představivosti a dovednostech každé skupiny. Celý projekt vyvrcholí na jaře prezentací před
publikem a odbornou porotou.