Provoz školy od 19. dubna

Dne 19. dubna se vrací 2. skupina žáků do školy.
Jedná se o 1., 2. a 5. ročníky. 3. a 4. ročníky mají v tomto týdnu distanční vzdělávání.
1. a 2. ročníky mají každý den 4 vyučovací hodiny. 2. ročníky jsou v průběhu vyučování i při docházce do ŠD rozděleny na 2 poloviny. Více vás budou informovat třídní učitelky.
5. ročníky mají 5 vyučovacích hodin.
Testování žáků se bude provádět vždy v pondělí a ve čtvrtek. Jedná se o testy z kraje nosu, na stránkách školy je k dispozici instruktážní video.
I nadále platí, že se nekonají tělesné a hudební výchovy. Roušky pro děti a respirátory pro dospělé jsou povinné po celou dobu pobytu ve škole.
Příchod žáků do školy i na oběd je upraven takto:

TřídaPříchod do školyOběd
1. A7. 3011.40
1. B7. 3511. 50
1. C7. 4012. 00
2. A7. 4512.10
2. B7. 5012. 20
5. A7. 4012. 35
5. B7. 5512. 45
5. C7.4012. 55
Krizová ŠDindividuálně11. 15 – 11. 40
žáci na distanční výuceindividuálně11. 00 – 11. 15/ 13. 30 – 14. 00

Provoz krizové družiny pro děti 1. stupně na distanční výuce rodičů vybraných profesí je upraven takto: děti se ráno shromáždí ve třídě 3. C (proti vchodu do budovy 1. stupně), poté si je vychovatelka odvede do zadního oddělení ŠD.

Děkujeme všem za pochopení
Vedení školy