První videoklip

Učit prožitkové předměty jako je např. hudební výchova není vždy lehké. Jako pedagog vnímám, že hudba na základní škole je příležitostí, jak dát žákům možnost prožít na vlastní kůži spontánní tvořivý proces, poznávat sebe i druhé, zkrátka jen nesedět. Cílem by mělo být umožnit každému dítěti se individuálně tvořivě projevit podle jeho schopností a dovedností. Zároveň má hudební výchova velký potenciál rozvíjet empatii, schopnost spolupracovat, vnímat a poslouchat ostatní, učení se toleranci nebo také objevování toho, jak naplňující může společné tvoření být.

Všem účinkujícím patří velká pochvala!!

 

Věřím, že se u našeho společného klipu usmějete a třeba si i zazpíváte.

 

Mgr. Štěpánka Steinová – vyučující HV

link k videoklipu