Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

V lednu se konala na půdě školy olympiáda v anglickém jazyce.

Výkony byly výjimečné a téměř na stejné úrovni! Rozhodnout se, kdo obsadí 1. místo a postoupí do okresního kola soutěže, a kdo se na druhém místě stane náhradníkem, nám pomohlo až bodové hodnocení z 1. části soutěže, kde jsme hodnotili poslech a gramatiku.

V kategorii 6. a 7. třídy se na 1. místě umístila Ana Marija Stankoska, a postupuje tedy do okresního kola.
Na 2. místě se umístila Anna Štroncerová a je náhradnicí pro okresní kolo.


V kategorii 8. a 9. tříd se na 1. místě umístila Mila Stankoska, postupuje rovněž do okresního kola.
Na 2. místě se umístila Lira Fejzullahu a je náhradnicí pro okresní kolo.


Zvláštní uznání zaslouží František Heřman, který se jako jediný žák ze 6. tříd probojoval do 2. kola a byl rovnocenným soupeřem ostatním! Už se těšíme na jeho výkony v příštím roce a jsme přesvědčeni, že bude pro ostatní žáky v jeho kategorii silnou konkurencí.


Výsledky a bodové hodnocení:

I. kategorie: 6. a 7. třída:

  1. Ana Marija Stankovska 60b.
  2. Anna Štroncerová 58b.
  3. Tomáš Tichý 55b.
  4. František Heřman 55b.

II. kategorie: 8. a 9. třída:

  1. Mila Stankovska 35b.
  2. Lira Fejzullahu 34b.
  3. Elda Kastrati 32b.
  4. Veronika Novotná 31b.

Všem zúčastněným gratulujeme, jste úžasní!!!!
Vyučující anglického jazyka ZŠ Poštovní