Speciální pedagogika

Na škole se snažíme co nejvíce pomáhat žákům, kteří potřebují podpořit převážně ve výuce českého jazyka, matematiky a psaní. Věnujeme se jim v dopoledních i odpoledních hodinách, kdy různými alternativními metodami pracuje s malým kolektivem speciální pedagog.