Spolupráce první a čtvrté třídy pokračovala

Poslední den školy si třídy 1. A a 4. A společně hezky užily.

Nejdříve prvňáci fandili svým starším spolužákům při turnaji ve vybíjené.

Potom se společně vydali do předvánočních Karlových Varů. 

Zde si prohlédli vyzdobené město a zazpívali si u vánočního stromku.