Spolupráce s německými žáky a výlet do Plzně

Projekt ,, Začínáme“

V úterý 25. dubna se konala jubilejní desátá návštěva žáků a žákyň z Bavorska, se spřátelenými školami z České republiky.

Němečtí žáci každoročně zavítají do Plzně, aby prohloubili své znalosti češtiny. V letošním roce se poprvé ve spolupráci s Realschule Auerbach a záštitou Německo-českého fondu budoucnosti zúčastnili této akce i žáci osmých tříd z naší školy.

Každoročně do Divadla J. K. Tyla přijíždí více než čtyři stovky bavorských žáků a žákyň, aby si při návštěvě Plzně ověřili a prohloubili své znalosti českého jazyka, který je zejména na tamních reálných školách vyučován jako volitelný předmět, na některých dokonce i jako povinně volitelný. Pro naše žáky byla díky této spolupráci skvělá příležitost k procvičení německého jazyka při seznámení se s žáky z Auerbachu.

Žáci obou škol byli hned ráno rozděleni do dvou smíšených německo-českých skupin, kde jedna skupina navštívila právě zmíněné divadlo a představení opery Bedřicha Smetany ,,Prodaná nevěsta“ a druhá skupina navštívila interaktivní muzeum ,,Techmánia“.

Poté byl pro žáky připraven oběd v restauraci U Salzmanů.

Jako poslední bod programu bylo tzv. ,,Městské rallye“, kde byli žáci obou škol pod vedením koordinačního centra německo – české výměny mládeže Tandem sloučeni do malých skupinek.

Spolupracovali při poznávání centra města Plzně a zdárně vyplnili pěkně připravené pracovní listy, velmi statečně se poprali s jazykovou bariérou a možná vznikla i nějaká přátelství.

Projekt ,,Začínáme“ finančně podpořil Německo – český fond budoucnosti.

Naše škola byla z výletu a partnerství s Realschule Auerbach nadšena a budeme se těšit na spolupráci v dalších letech.