Sportování s pohádkovými bytostmi

Žáci prvních tříd se účastnili sportovního dne s tématikou „Pohádkový les“. Prvňáci plnili úkoly na stanovištích, kterými je provázely pohádkové postavy. Děti byly odměněny medailemi a drobnými cenami. Na závěr sportovního dne jsme si společně zatančili. Vše se povedlo podle plánu, a tak jsme odcházeli domů s úsměvem.